Yönetmelik değişikliği:

Tarım ve Orman Bakanlığından 30 aralık 2021 tarihinde 31705 sayılı 2. mükerrer olarak yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği “24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.”